Trainers Info

Inhoud

In de cursus leren de deelnemers een aantal vaardigheden waarmee ze hun depressieve gevoelens onder controle kunnen krijgen. Er wordt vooral gebruik gemaakt van cognitieve gedrags-therapeutische principes. De volgende vaardigheden komen in de cursus aan de orde:

  • Observeren en noteren van de stemming
  • Vergroten van plezierige activiteiten
  • Concentratieoefeningen
  • Sociale vaardigheden
  • Cognitieve herstructurering
  • Communiceren
  • Onderhandelen
  • Problemen oplossen
  • Toekomst plannen
  • Terugvalpreventie.

Hoe wordt er gewerkt?

De cursus is erop gericht dat de deelnemers geactiveerd worden en zelf aan de slag gaan met deze vaardigheden.Het gaat in totaal om vijftien bijeenkomsten van anderhalf uur. Er wordt gewerkt met psycho-educatie, registratieopdrachten, rollenspellen, oefeningen en huiswerk. Iedere bijeenkomst begint met een ‘quiz’ waarin de belangrijkste dingen uit de voorgaande bijeenkomst aan de orde komen. 

Voor wie?

De cursus is geschikt voor adolescenten tussen de 16 en 21 jaar die lijden aan een depressieve stoornis of last hebben van depressieve klachten. De adolescent moet over voldoende leesvaar­digheid en intelligentie beschikken om het cursusboek door te kunnen werken.Depressiviteit kan bij adolescenten samengaan met andere psychiatrische problematiek. Als er sprake is van een  gedrags­stoornis, een schizoaffectieve stoornis of een bipolaire stoornis dan is dat  een contra-indicatie voor deelname aan de cursus. Ditzelfde geldt indien er sprake is van een crisissituatie of van een groot suïciderisico.  

Werkt die cursus nou echt?

Meer dan 60% van de cursisten is na de cursus helemaal of in ieder geval voor een groot deel van zijn of haar klachten af. Vaak blijft dat ook na een aantal maanden zo.Wat deelnemers in deze cursus leren blijkt ook heel goed bruikbaar als ze een terugval in hun stemming hebben.       

Door wie?

Hoewel de cursus gedetailleerd is uitgewerkt, is het toch van belang dat degene die de cursus geeft goed onderlegd is in psychologische theorieën en therapieën, bij voorkeur ook cognitieve gedragstherapie. Ook het hanteren van het groepsproces is een vaardigheid die van belang is, ook al komt dit niet expliciet tijdens de cursus aan de orde. Het is namelijk van belang dat er tijdens de cursus een constructieve en opbouwende sfeer ontstaat in de groep, die de deelnemers als ondersteunend en motiverend ervaren om aan het werk te gaan.