Downloads

Powerpointpresentatie ouderavonden

Deze presentatie is bedoeld voor cursusleiders die naast de cursus ook ouderavonden verzorgen.

Deze presentatie wordt alleen voor dit doeleinde ter beschikking gesteld en blijft creatief eigendom van de makers.

PDF’s van de ouderavonden

Deze pagina’s geven de inhoud weer van de twee ouderavonden.

Download ouderavond 1

Download ouderavond 2

PDF’s van hoofdstuk 16 uit het Cursusboek en hoofdstuk 16 uit het Draaiboek

Dit zijn uit te printen en in te vullen pagina’s.

Download Cursusboek hoofdstuk 16

Download Draaiboek hoofdstuk 16