Home

Het startpunt voor deze cursus was het materiaal van de in de Verenigde Staten ontwikkelde cursus ‘Adolescent coping with depression course’ van G. Clarke, P. Lewinsohn en H. Hops uit 1990.

De vertaling en bewerking van de cursus voor adolescenten is het initiatief geweest van Yvonne Stikkelbroek en Pim Cuijpers. In een later stadium heeft Yvonne samen met Henk Bouman de cursus bewerkt tot de versie zoals die nu beschikbaar is. Zij geven de cursus in eigen beheer uit, hebben een folder voor trainers en cursisten geschreven en verzorgen trainerscursussen welke bij de RINO te Amsterdam worden gegeven.

In een vroeg stadium van de ontwikkeling is het Nederlandstalige materiaal afgestaan voor het ontwikkelen van varianten van deze cursus voor verschillende doelgroepen.Tineke Paauw en Jeannet Kramer van het Trimbos-instituut hebben in samenwerking met medewerkers van een aantal instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg een kortere preventieve versie bewerkt ‘Stap op Weg’ (14 – 18 jaar).

Op initiatief van het Riagg IJsselland en de Hogeschool IJselland in Deventer is vervolgens deze versie in conceptvorm voor jongvolwassenen ontwikkeld en uitgeprobeerd. Hierbij hebben de volgende personen een belangrijke bijdrage geleverd:Piggel van Lennep en Rob Gerrits (Riagg IJsselland), Hendrika Timmerman (Hogeschool IJselland), Paula Meesters (Technische Universiteit Delft), Peter Deuss (Katholieke Universiteit Nijmegen), Joan Roozen en Mari√ętte Koenraadt (Hogeschool Utrecht).

Op basis van de ervaringen met de concept-versie, alsmede de ervaringen met de cursus voor volwassenen en 55 plussers is uiteindelijk ‘Grip op je Dip’ geschreven. Dit is gebeurd in het kader van het project ‘Implementatie van de cursus Omgaan met depressie‘, dat met financiering van Zorg Onderzoek Nederland wordt uitgevoerd door het Trimbos-instituut onder leiding van Ineke Voordouw.

Yvonne Stikkelbroek, Henk Bouman en Pim Cuijpers